Ακολουθεί ένα μικρό φωτογραφικό οδοιπορικό που αφορά κάποιες δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα προβάλλονται και ορισμένες φωτογραφίες από το πλούσιο φωτογραφικό μας αρχείο.